Perustukset

Talosi ansaitsee kunnon perustuksen ja siksi se pitää tehdä huolella.

Työ alkaa tontin raivaustöillä, pintamaan jyrsinnällä ja puu- ja maajätteiden poiskuljetuksella. Tämän jälkeen päästään tekemään varsinaisia mittauksia ja kaivuutöitä. Muita tähän kuuluvia työvaiheita on mm. eristys- ja täyttötyöt, putkisto- ja kaapelointityöt, paalu ym perustukset ja tukimuurit.

Perustustyön pohjalla on perustussuunnitelma jossa on eriteltynä kaikki tarvittavat työvaiheet ja vaatimukset.